Mariehøjs værdier

Visioner værdier og mission for MariehøjVision


Mariehøj vil være kendt som en unik børnehave, hvor børn trives og udvikles godt på alle områder, og hvor en dynamisk pædagogik støttes af både trygge og udfordrende fysiske rammer og gode rutiner.

Derfor har vi et hus, der minder mere om et hjem end en institution, en skovgruppe, og en god personalenormering.


Værdier


Tryghed: Børnene skal føle sig trygge i Mariehøj. – Personalet er derfor altid nærværende og klar med støtte og opmærksom kontakt. 

Venskaber: Alle børn skal føle sig som en vigtig del af gruppen og som et selvstændigt individ. – Vi arbejder derfor målrettet på at styrke relationerne mellem børnene og på at styrke børnenes selvværd.

Bevægelse og udeliv: Børns udvikling fremmes af nye udfordringer både på legepladsen og i skoven. – Derfor har vi en skovgruppe, hvor børnene udfolder sig i andre rammer og har mulighed for at udforske og tilegne sig verden.

Respekt: Vi anerkender og respekterer det enkelte individs personlighed. – Vores pædagogiske arbejde tager derfor udgangspunkt i vores iagttagelser af det enkelte barns udvikling. – Vi ser muligheder frem for begrænsninger. 

Glæde: Alle skal trives i Mariehøj, børn såvel som voksne. – Det er med til at give overskud, godt humør og dermed et positivt livssyn.


Mission


Mariehøj vil være med til at udvikle hele børn med et højt selvværd, mod på livet og evne til at indgå selvstændigt i et fællesskab.

Det realiseres ved, at alle ansatte 

  • kontinuerligt har en høj faglighed i arbejdet
  • har en tæt og åben dialog med forældrene
  • har en anerkendende indgangsvinkel til alle i børnehaven